CARTOON WATCH :: The Only Monthly Cartoon Magazine Of India facebook
October 21, 2017
   
peep
Cartoon of the Day
Cartoon Gallery
Toon Shop
Editorial Section
  
 
  
  

National Level positive cartoon Competition-2016

About Us -Cartoon Watch Family

Editor:

TRIAMBAK SHARMA
98261-53840

Founder Editor:

Mrityunjay Sharma

Associates Cartoonists:

Maharastra :- Abid Surti, Suresh Sawant, Prasant Kulkarni, Vijay Narain Seth (Vins), Satish Acharya, James Manalody, Prabhakar Wairkar, Sukhwant Kalsi, Prabhaker Jhalke, Alok Sharma, K.G. Ojha.

Delhi- H.M. Sudan, Husain Zamin, Rajendra Dhodapkar, Irfan Khan, Tanmay Tyagi, Ashish Agrawal.

Karnataka- B.V.Pandurang Rao, Raghupati Sringeri.

Madhya Pradesh- Devendra Sharma, Ismail Lahari, Kirtish Bhatt, Rajesh Dubey, Prathvi Chouhan.

Rajasthan- Abhishek Tiwari, Chandrashekhar Hada, Sekhar Hada, Pankaj Goswami, Mastan Singh.

Bihar- Pawan.

Uttar Pradesh- Shyam Jagota, Vinay Kull, Aseem Trivedi.

Kerala- Kerala Cartoon Academy, Hari Kumar.

Andhra Pradesh- Subhani, Syam Mohan, K.N. Das.

Chhattisgarh- S.R. Tailang, Ajay Saxena, Sagar, Nishant Hota, Dhanesh Diwakar, Bhagwat Sahu, Mohan Tiwari, Dr. Jayesh Kawadia.

Haryana- Monica Gupta.

Orissa - Aswini-Abani.

J&K- Shekhar.

Uttarakhand- Devendra Ojha.

USA- Ashok Lall.

Editorial Office :

Arti Sharma
Jr. MIG-162, Sec-3
Pt.D.D.U Nagar, Raipur
Phone/Fax : 0771-4043840, 4069861
Mobile : 98261-53840, 98267-03840.
 

Registered Office :

Rahul Sharma 345 SAMTA COLONY,
RAIPUR, 492 001 (C.G.)
Administration Office
12-A, St-3, SEC-2, BHILAI .
Phone : 0788 2273840,93290-25969