Norway

Cartoon Watch Family

Editor :


Founder Editor:

Triambak Sharma

98261-53840

Mrityunjay Sharma

Associates Cartoonists

 • Maharastra : - Abid Surti, Suresh Sawant, Prasant Kulkarni, Vijay Narain Seth (Vins), Satish Acharya, James Manalody, Prabhakar Wairkar, Sukhwant Kalsi, Prabhaker Jhalke, Alok Sharma, K.G. Ojha.
 • Delhi- H.M. Sudan, Husain Zamin, Rajendra Dhodapkar, Irfan Khan, Tanmay Tyagi, Ashish Agrawal.
 • Karnataka- B.V.Pandurang Rao, Raghupati Sringeri.
 • Madhya Pradesh- Devendra Sharma, Ismail Lahari, Kirtish Bhatt, Rajesh Dubey, Prathvi Chouhan.
 • Rajasthan- Abhishek Tiwari, Chandrashekhar Hada, Sekhar Hada, Pankaj Goswami, Mastan Singh.
 • Bihar- Pawan.
 • Uttar Pradesh- Shyam Jagota, Vinay Kull, Aseem Trivedi.
 • Kerala- Kerala Cartoon Academy, Hari Kumar.
 • Andhra Pradesh- Subhani, Syam Mohan, K.N. Das.
 • Chhattisgarh- S.R. Tailang, Ajay Saxena, Sagar, Nishant Hota, Dhanesh Diwakar, Bhagwat Sahu, Mohan Tiwari, Dr. Jayesh Kawadia.
 • Haryana- Monica Gupta.
 • Orissa - Aswini-Abani.
 • J&K- Shekhar.
 • Uttarakhand- Devendra Ojha.
 • USA- Ashok Lall.

Editorial Office

 • Arti Sharma Jr. MIG-162, Sec-3 Pt.D.D.U Nagar, Raipur
 • Phone/Fax : 0771-4043840, 4069861
 • Mobile : 98261-53840, 98267-03840.

Registered Office

 • Rahul Sharma 345 SAMTA COLONY, RAIPUR, 492 001 (C.G.)
 • Administration Office : 12-A, St-3, SEC-2, BHILAI .
 • Phone : 0788 2273840,93290-25969Certificate